VDO.Conference เรื่อง การรับรอง หลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายยุกตดม โมสูงเนิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยทีมบริหาร และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชม VDO.Conference เรื่อง การรับรอง หลักสูตร เพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2