แสดงความยินดีกับดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่งผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมกันนี้ได้มีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง , นางเยาวลักษณ์ โฟลค์เมอร์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง , อุดม ปาลีกุย รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ,ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด , นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ รองผอ.รร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง  , ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น