ประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  โดยมีพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่งและนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง กล่าวต้อนรับ  และมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา,  ผู้บริหารสถานศึกษา,  ศึกษานิเทศก์,  บุคลากรในสำนักงาน,  คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจากโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านห้วยหละ โรงเรียนบ้านแม่เทย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว และโรงเรียนบ้านม่วงสามปี  นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการห้องเรียนคุณภาพจากโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน และโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย