ให้กำลังนายนรินทร์ ปาระมี ผอ.สำนักงาน กศน.ลำพูน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะให้กำลังนายนรินทร์ ปาระมี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเฃี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำพูน