โครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมมอบเครื่องนุ่งหม่กันหนาวตามโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาวของสพฐ.โดยได้ร่วมเดินทางกับคณะสายที่ 6 มีนายณรงค์  แผ้งพลสง รองเลขาธิการกพฐ. เป็นหัวหน้าคณะมอบผ้าหม่กันหนาว อุปกรณ์การเรียน เครื่องเล่นเสริมทักษะ ฯลฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560