สืบทอดประเพณี

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ สรงน้ำพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง ณ วัดม่วงโตน และรดน้ำดำหัวนายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง นางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง และนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ นับถือ และเป็นการขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตตามประเพณีที่สืบสานกันมา