ประชุมกลุ่มอำนวยการ

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2562 เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562