งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจ.ลำพูน ปี 2560

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูนและสำนักงานโยธาธิการจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพจัดแสดงของนักเรียนในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 โดยได้นำการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย โรงเรียนบ้านห้วยหละ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ จำนวน 6 ชุดการแสดง โชว์ลีลาและความสามารถทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและการรักสิ่งแวดล้อม โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแสดง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ เวลทีกลาง ด้านหน้าสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ. ลำพูน