เตรียมพร้อมวิทยากรก่อนอบรมสื่อและนวัตกรรมฯ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมวิทยากรก่อนอบรมสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมในการอบรมให้กับครูในสังกัด ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2