พิธีเปิดโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรและร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและอัธยาศัย พร้อมกันนี้โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆและแสดงดนตรีพื้นเมือง อำเภอบ้านโฮ่ง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน