คัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปี 2562

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปี 2562  ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน