รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอ.ทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ โรงเรียนบ้านไม้สลี โรงเรียนบ้านแม่แสม โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง และบ้านห้วยห้าง