การแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชนโรงเรียนในตำบลเหล่ายาว

 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชนโรงเรียนในตำบลเหล่ายาว ประจำปี 2562 จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านม่วงโตน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 โรงเรียนบ้านดอยแดน โรงเรียนบ้านเหล่ายาว และโรงเรียนจิรพิทยา โดยมีนายวีรพันธ์ วิมลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านเหล่ายาว