การประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นคณะกรรมการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำหน่วยพัฒนาที่ 8 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และพะเยา มีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 387 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่