คัดเลือกโรงเรียนตามโครงการ “ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก”

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการ “ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในหน่วยงานและสถานศึกษา โดยในครั้งนี้คณะกรรมการฯได้คัดเลือกผลงานนวัตกรรม – สิ่งประดิษฐ์เพื่อทดแทนการใช้พลาสติก จำนวน 25 ผลงานเป็นตัวแทนสพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการคัดเลือกในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2