พิจารณารางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม 5 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)