ประเมินข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาในจังหวัดลำพูน เข้ารับการประเมินให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยในครั้งนี้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน ได้มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานในการประเมินฯ ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน