ต้อนรับผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 คนใหม่

นายลิขสิทธิ์  ผอจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 คนใหม่ ซึ่งเดินทางมาจากสพป.อุบลราชธานี เขต 3  พร้อมคณะ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับผอ.โรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2