เยี่ยมและให้กำลังใจดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ เยี่ยมและให้กำลัใจ ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน