การแข่งขันเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เข้าแข่งขันในระดับประเทศในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี ต่อไป