พุธเช้าข่าวสพฐ.(29พ.ย.60)

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  , ศปบ.จชต.พบปะ นร.ร่วมชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ , การบริหาร รร.โดยใช้ PPT Model ,การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ, นักจิตวิทยา รร.ประจำเขตพื้นที่, กิจกรรมวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 60, ภาพยนต์สั้นและการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2