แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ ด.ญ.พจนีย์  นันต๊ะห้วย

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ ด.ญ.พจนีย์  นันต๊ะห้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.ลำพูน เขต 2