ประชุมทางไกล สำรวจความต้องการใช้ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯและโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล สำรวจความต้องการใช้ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก เพื่อรับทราบนโยบายและสำรวจความต้องการใช้ DLTV ในการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2