big cleaning day

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมพลังสามัคคี ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี สุขภาพดีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ