สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน การสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยการสอบได้มีการแบ่งคณะกรรมการสัมภาษณ์ ออกเป็น 3 ชุด ฃุดที่ 1 และ 2 วิชาเอกปฐมวัย และคณะกรรมการชุดที่ 3 วิชาเอกเกษตร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานให้คณะกรรมการถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน