รับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับมอบนโยบายการรณรงค์ การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อเป็นการช่วยลดปัจจัยมูลเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมของโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2