สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา โดยการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก และ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 และ3 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะผู้เข้าสอบ เพื่อให้กำลังใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่โปร่งใสและยุติธรรมทุกขั้นตอน