รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดนตรีสากล(ดุริยางค์)

นิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Aggie KU.37) มอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดนตรีสากล (ดุริยางค์) รวมมูลค่า 650,000 บาท  ให้กับโรงเรียนบ้านม่วงสามปี โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานรับมอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านม่วงสามปี อ.ลี้ จ.ลำพูน