พุธเช้าข่าวสพฐ. 28 พ.ย.61

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2