รับความรู้จากกบข.

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับ กบข. อบรมให้ความรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเรื่องการออมเงิน แผนการลงทุน การออมเพิ่ม การออมต่อ และวิธีการคิดเงินเมื่อออกจากราชการ โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2