งานประเพณีแค่หลวง วัฒนธรรมโบราณ หนึ่งเดียวในล้านนา ประจำปี 2561

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีแค่หลวง วัฒนธรรมโบราณ หนึ่งเดียวในล้านนา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานจาก นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน ในพิธีถวายแค่หลวงและพิธีปิดงาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง