conference การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของโรงเรียนในสังกัด

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนสาขา และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพัน… อ่านต่อ…

Read more

ไว้อาลัยนายโยธิน ดวงวะนา ครูร.ร.ชุมชนบ้านป่าไผ่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ วางพวงหรีดเคารพศพและไว้อาลัยแก่นายโยธิน  ดวงวะนา ครูร.ร.ชุมชนบ้านป่าไผ่ พร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัวดวงวะนาที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ณ บ้านเลขที่18/1 หมู่ 2 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ… อ่านต่อ…

Read more

ปรับปรุงภูมิทัศน์สพป.ลำพูน เข ต2

<<< สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน เพื่อให้เกิดความสวยงาม น่าอยู่ และให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ  โดยได้รับความร่วมมือจากนักการภารโรง ของโรงเรียนในอ.บ้านโฮ่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

พุธเช้า+ประชุมทีมบริหาร 14ก.พ.60

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในโอกาสเดียวกันนี้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 … อ่านต่อ…

Read more

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 67

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  โรงเรียนบ้านแม่แนต โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน โรงเรียนบ้านแม่เทย และโรงเรียนบ้านดง(คำบุญประชาถกล)… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อ.บ้านโฮ่ง

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายสมาน  กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 25… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินระบบออนไลน์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการ การประเมินระบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 โดยมีครูระดับชั้นปฐมวัยในโครงการฯของสพป.ลำพูน เขต 2 รุ่นที่ 1 และ 4 จำนวน 20 โรงเรียนเข้ารับการประเมินครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ… อ่านต่อ…

Read more
Page 80 of 99« First...1020304050...7879808182...90...Last »