ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดอาหารกลางวันร.ร.บ้านห้วยปันจ๊อย

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ และการจัดอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสมพล  หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยและคณะครู ให้การต้อนรับ

Read more

บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ทุกโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 (8 ส.ค.61)

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามม.38ค(2)ลงกรอบอัตรากำลังใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) และ/หรือตำแหน่งที่มีอัตราจากกรอบอัตรากำลังเดิม ลงกรอบอัตรากำลังใหม่ ตามที่กคศ.กำหนด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

ประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่2/2561 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 และร่วมพิจารณาการปรับปรุง แก้ไขระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ว่าด้วยเครือข่าย… อ่านต่อ…

Read more

ลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัดลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 256… อ่านต่อ…

Read more