ประชุมเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้และการติดตาม ประเมินผล การดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อยและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

Read more

ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Profession Learning Community)

นายนิสิต สุทธหลวง ผู้ติดตามฯสพฐ. ได้มาติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Profession Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้จะได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน

Read more

Academic Symposium 2017

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดกิจกรรม Academic Symposium 2017 ภายใต้ชื่อว่า ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานของบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และเกิดความสำเร็จในด้านการจัดการศึกษา โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายหลักและนโยบายเร… อ่านต่อ…

Read more

การคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกคณิตศาสตร์และปฐมวัย ในภาค ก การสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถวิชาเอกในภาคเช้า และการสอบภาค ข การสอบสัมภาษณ์ ในภาคบ่าย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน โดยในค… อ่านต่อ…

Read more

ครบรอบธงชาติไทย 100 ปี

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงขาติไทย และวันครอบรอบ 100 ธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ สนามสพป.ลำพูน เขต 2

Read more

กิจกรรมประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 จัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้มีความภาคภูมิใจในธงชาติไทยและเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 และจะครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เข้าแข่งขันในระดับประเทศในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี… อ่านต่อ…

Read more
Page 78 of 79« First...1020304050...7576777879