ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมครูผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 18 ราย เพื่อรายงานตัวในการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด และเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโย… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการดำเนินการจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและคืนข้อมูล 360 องศา เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม … อ่านต่อ…

Read more

ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและคืนข้อมูล 360 องศา เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำ… อ่านต่อ…

Read more

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีส่งมอบห้องน้ำและห้องพยาบาล ตามโครงการเติมฝัน…ปันสุขา…บ้านผาต้าย  จากชมรม”เติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้องชลบุรี”ปี 7 พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านผาต้าย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

Read more

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และเพื่อสร้างความประทับใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งและนักการภารโรงจากโรงเรี… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 ราย  โดยมีนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more
Page 78 of 94« First...1020304050...7677787980...90...Last »