กิจกรรมประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 จัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้มีความภาคภูมิใจในธงชาติไทยและเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 และจะครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เข้าแข่งขันในระดับประเทศในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี… อ่านต่อ…

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด(EF)และส่งเสริมความสามารถด้านภาษา(Literacy)ตามแนวทางBBL

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด(EF)และส่งเสริมความสามารถด้านภาษา(Literacy)ตามแนวทางBBL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งได้ดำเนินการโดยการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Acadamic Symposium 2017

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Acadamic Symposium 2017 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน” เพื่อชี้แจงกำหนดการจัดกิจกรรม และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละด้าน เพื่อให้การจัดงานที่จะ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในก.ต.ป.น.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 (ก.ต.ป.น.) ซึ่งได้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับการเสนอชื่อในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ด้านการวิจัยและประเมิ… อ่านต่อ…

Read more

การเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 60

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์และกิจกรรมหลักในการแข่งขัน 110 กิจกรรม 273 กิจกรรมย่อย , แจ้งกำหนดการแข่งขัน ระดับเครือข่ายสถานศึกษา กำหนดให้มีการแข่งขันระ… อ่านต่อ…

Read more

วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อวีนัด ไชยยาติ๊บ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความเสียใจกับนายวิทยา ไชยยาติ๊บ ผอ.ร.ร.บ้านสันป่าสัก อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่ได้สูญเสียบิดาอันเป็นที่รักยิ่ง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ บ้านเลขที่76/2 หมู่ 2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

Read more
Page 62 of 62« First...1020304050...5859606162