รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบนโนบายการจัดการขยะในสำนักงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุด และการจัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ตามหลักการ 3Rs Reduce Reuse แล… อ่านต่อ…

Read more

แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ ด.ญ.พจนีย์  นันต๊ะห้วย

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ ด.ญ.พจนีย์  นันต๊ะห้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พจนีย์ นันต๊ะห้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกร… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร 9 ม.ค.62

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เพื่อเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพิ้นที่การศึกษา พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.… อ่านต่อ…

Read more

วางพวงหรีดเคารพศพพ่อบุญทา จิกยอง

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดวางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อบุญทา จิกยอง พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความเสียใจกับนายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน ที่ได้สูญเสียบิดาอันเป็นที่รักยิ่ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 74 … อ่านต่อ…

Read more

รับมอบอาคารเอนกประสงค์จักรพงษภูวนารถและเปิดอาคาร USO NET

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย และนายนันทพันธ์  ตะโก ประธานชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพ มอบอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 200,000 บาท ให้กับดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ได้มอบอาคารหลังนี้ให้กับ… อ่านต่อ…

Read more