สพฐ.เกมส์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันสพฐ.เกมส์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เพื่อนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬาของสพฐ. และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้… อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีแค่หลวง 2561

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีแค่หลวง วัฒนธรรมโบราณ หนึ่งเดียวในล้านนา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน โดยมีนิรันดร์ … อ่านต่อ…

Read more

ร่วมประชุมทางไกล conference การรายงานจำนวนนักเรียน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ร่วมประชุมทางไกล conference การมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณ… อ่านต่อ…

Read more

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั่วคราวห้องบริหารงานบุคคล(เก่า)

Read more

ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ 62

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่1/2561 เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่น  และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพ… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ.

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู … อ่านต่อ…

Read more