เยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยแดน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยแดน(ธัมมราษฎร์วิทยา) เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต การเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนปีการศึกษา2561 การจัดระบบห้องสมุดและการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยมีนาง… อ่านต่อ…

Read more

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีพุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวน 61 ราย จำแนกเป็น เหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 19 ราย ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  11 ราย ชั้นตราทวีตริยาภร… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการติดตั้ง การใช้งาน ระบบปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต PFSense แล… อ่านต่อ…

Read more

รับชมการประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมVideo Conference ประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาอย่างถ่วงทีแก่ข้าราชการครูและบุคลา… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร 14 มี.ค.61

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานกา… อ่านต่อ…

Read more

ขอพรก่อนเดินทาง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าพบเพื่อขอพรจากดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ในการเดินทางไปแข่งขันสพฐ. เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาราชมังคลาสถาน กรุงเทพฯ ในโอกาสเดียวกันน… อ่านต่อ…

Read more

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบVDO Confernce การสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2561 และตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 … อ่านต่อ…

Read more
Page 50 of 72« First...10203040...4849505152...6070...Last »