พุธเช้าข่าวสพฐ.+ประชุมทีมบริหาร (10ม.ค.61)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฎิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการด… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมกลุ่มอำนวยการ

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2  

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2561

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐกานต์  เอี่ยมอ่อน นักเรียนโรงเรียนวัดวังหลวง ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้นายณัฐกานต์  เอี่ยมอ่อน นักเรียนโรงเรียนวัด… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมVDO Conference รับนโยบายเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบVDO Conference จากสพฐ.โดยมีดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติ ในด้านการดำเนินการทางอินเตอร์เน็ตHi-Speed , ติวฟรี.com และโรงเรียนประชารัฐ… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมร.ร.บ้านปวง+ร.ร.บ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปวงและโรงเรียนบ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินการจัดสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ได้พบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอ.ทุ่งหัวช้าง เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมใน… อ่านต่อ…

Read more

รับมอบอาคารร.ร.บ้านห้วยปิง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบอาคาร จากนายพงษ์สดา พวงทอง ตัวแทนนักศึกษาชุมนุมนักศึกษาโยธา-โยธาอาสา สาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้งบประมาณจำนวน 288,380 บาทจากการระดมทุนผ่านกิจกรรมเปิดหมวกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมส… อ่านต่อ…

Read more

รับพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ,รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และท่านอาวุโส ได้มอบพรให้แก่ข้าราชการครูแล… อ่านต่อ…

Read more
Page 50 of 62« First...10203040...4849505152...60...Last »