สำรวจสถานที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ สำรวจสถานที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อวางแผนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นระเบียบ มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ

Read more

รับมอบ Face Shield

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบหน้ากากคุมหน้า (Face Shield) จากนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผอ.รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปภัมถ์ จำนวน 75 ชิ้น เพื่อมอบให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

รับทราบวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการก.ต.ป.น.ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมทางไกล(Teleconference)จากสพฐ.โดยมีนายสนิท  แย้มเกษร รองเลขาธิการกพฐ.เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบแนวทาง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ไม่มีไฟฟ้า 100%

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัดที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีทีวี และไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้ เพื่อดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จำนวน 4 รายได้แก่ ด.ญ.ถิรดา แก้วคำน้อย นักเรียนชั้น ป.5 และด.ญ.พัณณิตา ขัดสาร นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง… อ่านต่อ…

Read more

ก.ต.ป.น.ให้ความเห็นชอบแผนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน 1 ก.ค. 63

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา( ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 , รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเขตพื้นที่การศึกษา , การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจกา… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่5/2563

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมการประชุมประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่5/2563 โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการกพฐ.เป… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ ( 10 มิถุนายน 2563 )

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมก… อ่านต่อ…

Read more
Page 5 of 140« First...34567...1020304050...Last »