สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน การสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยการสอบได้มีการแบ่งคณะกรรมการสัมภาษณ์ ออกเป็น 3 ชุด ฃุดที่ 1 และ 2 วิชาเอกปฐมวัย และคณะกรรมการชุดที่ 3 วิชาเอกเก… อ่านต่อ…

Read more

กลั่นกรองจำนวนนักเรียน ตามนโยบายปราบ’เด็กผี’

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียน ให้ถูกต้องตามระบบ DMC  ตามนโยบายปราบ’เด็กผี’ ก่อนที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

รับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับมอบนโยบายการรณรงค์ การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อเป็นการช่วยลดปัจจัยมูลเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสภา… อ่านต่อ…

Read more

สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา โดยการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก และ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 และ3 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะผู้เข… อ่านต่อ…

Read more

ขับเคลื่อนนโยบายงานต้านภัยยาเสพติด

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ และพ.ต.อ.มานิตย์ จันทนุพงศา ผกก.สภ.ลี้ พ.ต.อ.ดรณภพ ศิริชัย ผกก.สภ.บ้านโฮ่ง พ.ต.อ.กฤษฎิธีระ วิริยะเสรี ผกก.สภ.ทุ่งหัวช้าง พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์ ผกก.สภ.เวียงหนองล่อง และพ.ต.ท.สมพงษ์ อัปมะให สว.สภ.ก้อ ร่วมรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภั… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจ นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านห้วยห้า

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนบ้านห้วยห้า ที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน จำนวน 5 รายการ คือ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทยป.4-ป.6,การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ป.1-ป.3 , การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6… อ่านต่อ…

Read more

ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม ณ ห… อ่านต่อ…

Read more
Page 5 of 62« First...34567...1020304050...Last »