Video Conference การประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบVideo Conference เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้  การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONN… อ่านต่อ…

Read more

Work From Home

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยใช้ระบบออนไลน์ และ แอปพลิเคชันต่างๆในการทำงาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระ… อ่านต่อ…

Read more

MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสพฐ. ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดบันทึกข้อตกลง(MOU)การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับนายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตามที่สพฐ.กำหนด และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในฐานะพยานคน… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ (8 เมษายน 2563)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ (1 เมษายน 2563)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้… อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการคัดกรองบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์  เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ดำเนินการคัดกรองบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 2 และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าบริเวณเขตสำนักงาน ล้างมือด้วยเจลท… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ( 25 มีนาคม 2563 )

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต  พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การ… อ่านต่อ…

Read more
Page 40 of 167« First...102030...3839404142...5060708090...Last »