ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำคณะลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงโรงเรียนในสังกัด จำนวน 74 คน ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟื้น… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง จำนวน 17 ราย ตามแบบประเมินของก.ค.ศ.ที่กำหนด ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1 ด้านการกำหนด… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. 25 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางเสาวนี ละอองเอี่ยม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อใ… อ่านต่อ…

Read more

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานผู้บริหารสถานศึกษา(เครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรีและรัตนมิตร)

<<< เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษา    เวียงจามรี จำนวน 14 ราย และเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร จำนวน 7 ราย ตามแบบปร… อ่านต่อ…

Read more

รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และชาวสพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และนางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ   จากดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจร… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปรับปรุง พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปตามมาตรฐานกา… อ่านต่อ…

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่และสมรรถนะ องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ … อ่านต่อ…

Read more
Page 40 of 140« First...102030...3839404142...5060708090...Last »