เตรียมความพร้อมการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนสำนักงานฯ ไปประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ โอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะผู้เข้าร่… อ่านต่อ…

Read more

ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่ เพื่อให้สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ จำนวน 11 อัตรา ซึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 1 ราย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จำนวน 3 ราย โร… อ่านต่อ…

Read more

แชมป์คีตะมวยไทย ระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จากมหกรรมกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์ 2561”เข้ารับถ้วยรางวัลจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันสร้างความดีอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปร… อ่านต่อ…

Read more

big cleaning day

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมพลังสามัคคี ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี สุขภาพดีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียม… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางในชุมชนต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรีย… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนจริง

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ร่วมการประชุมผ่านระบบ Teleconference การติดตาม ตรวจสอบและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more
Page 4 of 62« First...23456...1020304050...Last »