ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง ติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  โดยพบว่านักเรียนทุกคนของโรงเรียนนี้ตั้งแต่ชั้นป.1 ขึ้นไปสามารถอ่านออก เขียนได้ และตั้ง… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานผู้บริหารสถานศึกษา(เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่องและเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง จำนวน 8 ราย ณ โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย และเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ จำนวน 8… อ่านต่อ…

Read more

ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำคณะลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงโรงเรียนในสังกัด จำนวน 74 คน ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟื้น… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง จำนวน 17 ราย ตามแบบประเมินของก.ค.ศ.ที่กำหนด ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1 ด้านการกำหนด… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. 25 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางเสาวนี ละอองเอี่ยม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อใ… อ่านต่อ…

Read more

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานผู้บริหารสถานศึกษา(เครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรีและรัตนมิตร)

<<< เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษา    เวียงจามรี จำนวน 14 ราย และเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร จำนวน 7 ราย ตามแบบปร… อ่านต่อ…

Read more

รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และชาวสพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และนางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ   จากดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจร… อ่านต่อ…

Read more
Page 4 of 104« First...23456...1020304050...Last »