ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงาน อ.บ้านโฮ่ง

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงาน อ.บ้านโฮ่ง เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายและร่วมพิจารณาการให้ความอนุเคราะห์ฯ พร้อมกันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดได้ร่วมส… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ,การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนบ้านปางส้าน ได้มีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 11/2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 11/2562 เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิ ผลประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายอุทัย จิกยอง ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้อ… อ่านต่อ…

Read more

พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่สีลา ปัญญาพรหม(มารดานายพิทักษ์ มาลาจักร ช่างไฟฟ้าช4 สพป.ลำพูน เขต 2)

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่สีลา ปัญญาพรหม (มารดานายพิทักษ์ มาลาจักร ช่างไฟฟ้าช4 สพป.ลำพูน เขต 2) ณ ฌาปนสถานเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน

Read more

เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สีลา ปัญญาพรหม (มารดานายพิทักษ์ มาลาจักร ช่างไฟฟ้าช4)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สีลา ปัญญาพรหม (มารดานายพิทักษ์ มาลาจักร ช่างไฟฟ้าช4 สพป.ลำพูน เขต 2) ณ วัดป่าไม้แดง อ.เมือง จ.ลำพูน

Read more

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ ( 25 ธ.ค.62)

เมื่อวันที่ 25ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐาน Pre-O-NET ระดับชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์  เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ดำเนินการประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐาน Pre-O-NET ระดับชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด ได้นำข้อสอบไปทดสอบกับ… อ่านต่อ…

Read more
Page 4 of 117« First...23456...1020304050...Last »