โครงการพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โรงเรียนคุ้มครองเด็ก

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรได้ดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ให้นักเรียนมีความปลอดภัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแ… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ ( 26 สิงหาคม 2563 )

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้นาย… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมินผลงาน ตามว21/2560

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา ย้อนหลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอรับการป… อ่านต่อ…

Read more

พิจารณาครูอาวุโส เพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณาครูอาวุโส เพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2563 ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 

Read more

รับการตรวจราชการจากสพฐ.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ รับการตรวจราชการจากนางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญสพฐ.และนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสพฐ. ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน จำนวน 10 งาน/โครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล , การบริหารจัดการโรงเรียนข… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน กำหนดทิศทางและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม , นายชาลี ตังเยาว์ และนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน กำหนดทิศทางและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแ… อ่านต่อ…

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวรการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม … อ่านต่อ…

Read more
Page 4 of 149« First...23456...1020304050...Last »