ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30น.นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) จากนายอัมพร พินะส… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1/2564

<<< เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1/2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 , พิจารณาร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ… อ่านต่อ…

Read more

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.00น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ชนิด เช่น มะเขือเปราะ ถั่วฝักแขก ถั่วฝักยาวสิรินธร ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ กวางตุ้ง แตงกวา มะเขือกร… อ่านต่อ…

Read more

คารวะขอพรจากนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ากราบคารวะขอพรจากนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เนื่องในโอกาสวัน… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยแดน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยแดน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของ… อ่านต่อ…

Read more

Video Conference การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบVideo Conference เพื่อแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อ… อ่านต่อ…

Read more

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น.นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ได้มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากให้กับผู้ปกครองของด.ช.ไชยวัฒน์ สมพนาศรี นักเรียน.ชั้นป.2/4และ ด.ญ.มธุรดา​ ยั่งยืนไมตรีไพร​ นักเรียนชั้นป.5/4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ซึ่งปร… อ่านต่อ…

Read more
Page 4 of 167« First...23456...1020304050...Last »