ชุมนุมรอบกองไฟ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อมอบนโยบายฯและสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 19 โรงเรียน 19 ตำบล ก่อนรับการพัฒนาในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมและให้กำลังใจดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ เยี่ยมและให้กำลัใจ ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

Read more

พิธีชุมนุมรอบกองไฟ เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร

นายชาลี ตังค์เยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เพื่อให้ลูกเสือแต่ละนายมีโอกาสแสดงออกในที่ชุมนุมและเพื่อเป็นการส่งเสริมลูกเสือมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำให้รู้ความสามารถของแต่ละคนได้ดี … อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร ( 6 ก.พ.62)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ และในโอกาสเดียวกันนี้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2ได้เป… อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการแข่งขันThailand ICT Youth Challenge 2018

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน เข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2018  ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานผ่านโปร… อ่านต่อ…

Read more

ติดตามผลการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ดร.เขมวดี พงศานนท์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยี และนางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร นักวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าติดตามผลการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามโครงการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู้วิช… อ่านต่อ…

Read more
Page 30 of 94« First...1020...2829303132...4050607080...Last »