ประชุมกลุ่มอำนวยการ

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. (10 ต.ค.61)

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง

เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายเลิศศักดิ์  ทับ… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การ… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียน… อ่านต่อ…

Read more

ให้กำลังนักกีฬาวอลเล่ย์บอลโรงเรียนวัดสะแกง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังสะแกง ที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาบอลเล่ย์บอลชาย จังหวัดลำพูน แข่งขันรายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ระดับภาคเห… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายรัตนมิตร

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายรัตนมิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเครือข่าย เข้าร่วมการแข่งขันในร… อ่านต่อ…

Read more
Page 30 of 79« First...1020...2829303132...40506070...Last »