รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./การประชุมทีมบริหารฯ ( 4 ธันวาคม 2562)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่… อ่านต่อ…

Read more

พิธีการสอบสัมภาษณ์ และมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำชั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C) รุ่น 858

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการสัมภาษณ์และรับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำชั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C) รุ่น 858 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

Read more

เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งและโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งและโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยอ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอน ,การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง , การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และการเสริมการ… อ่านต่อ…

Read more

พิธีส่งมอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน จากนายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัด(มหาชน)และสมาคมเดอะบอสส์ ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ซึ่งได้มอบทุนให้กับโรงเรียนดำเนินการเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้… อ่านต่อ…

Read more

กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จัการทำงานเป็นทีม และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เมื่อวัน… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 60 คน เพื่อแจ้งข้อราชการ และแนวนโย… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ ( 27 พ.ย.62)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู… อ่านต่อ…

Read more
Page 30 of 139« First...1020...2829303132...4050607080...Last »