กราบคารวะขอพรจากพระครูวิโรจน์ รตนสาร (ครูบาแก้ว รตฺตโน) เจ้าอาวาสวัดทุ่งหัวช้างและนายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ากราบคารวะขอพรจากพระครูวิโรจน์ รตนสาร (ครูบาแก้ว รตฺตโน) เจ้าอาวาสวัดทุ่งหัวช… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงและโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงและโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โดยได้เยี่ยมการจัดกา… อ่านต่อ…

Read more

พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายง… อ่านต่อ…

Read more

พิจารณาคัดเลือกเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ.26

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่อ.26… อ่านต่อ…

Read more

ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยห้า การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.  นายชาญชิต  ทัพหมี สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางจิราพร  ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยห้า เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนัก… อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับนางจิราพร  ไกรพล ศึกษานิเทศก์สพป.ลำพูน เขต 2 นางยุวฎี เตจ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว และนางกนกพร  บังคมเนตร ครูโรงเรียนวัดวังหลวง  ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำปี 2563” ตามโครงการยกย่องเชิดชู… อ่านต่อ…

Read more

รับชมพุธเช้าข่าวสพป./ประชุมทีมบริหาร ( 6 มกราคม 2564 )

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้นายชา… อ่านต่อ…

Read more
Page 3 of 16712345...1020304050...Last »