การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อ.บ้านโฮ่ง ปี 2561

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายสมาน  กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 … อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. 26 ธ.ค. 61

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

นายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายชูชาติ  ทรัพย์มาก ที่ปรึกษาสพฐ.ด้านการบริหารงานบุคคล และนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 โดยม… อ่านต่อ…

Read more

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้ได้เยียมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร… อ่านต่อ…

Read more

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตาม สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจสอบนร.มีตัวตนจริงและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เชิงประจักษ สพฐ. ประกอบด้วยนายสมบุญ ทิพรังศรี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวสาลินี  เลิศอัคมากร และนางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง ผู้แทนจากสพฐ. … อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ 19 ธ.ค.61

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินก… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมทางไกล สำรวจความต้องการใช้ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯและโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล สำรวจความต้องการใช้ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก เพื่อรับทราบนโยบายและสำรวจความต้องการใช้ DLTV ในการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม… อ่านต่อ…

Read more
Page 3 of 6212345...1020304050...Last »