ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 8 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิกการภายในสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การปรับปรุงคณะกรรมการกองทุนฯ , งบการเงินกองทุนสวัสดิการฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256… อ่านต่อ…

Read more

พบปะคณะกรรมการตรวจสอบแบบทดสอบ NT

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบแบบเขียนตอบและระบายคะแนน การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในสังกัด ด้านความสามารถด้านภาษา ด้… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้างและเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้างและเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย เพื่อแจ้งข้อราชการดังนี้ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้า… อ่านต่อ…

Read more

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test: NT)ของนักเรียนชั้นป.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และโรงเรียนอนุบาลวังดิน พร้… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ” บ้านเรียนเรือนใจ” เพื่อขออนุมัติจัดการศึกษาให้กับด.ญ.ชัญญา ใจเรือน ระดับชั้นปฐมวัย ณ ห้องประชุม 2 สพป.… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 และเข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง… อ่านต่อ…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับด.ช.นราวิชญ์ เตโช

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับด.ช.นราวิชญ์ เตโช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)ที่ชนะเลิศ เทเบิลเทนนิส ประเภทพิการทางปัญญาชาย รุ่น อายุ10-16ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปากน้ำโพเกมส์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562

Read more
Page 3 of 7212345...1020304050...Last »