พิธีพระราชทานเพลิงศพนายทรงเดช จันทร์ชาติ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทรงเดช จันทร์ชาติ ข้าราชการบำนาญสพป.ลำพูน   เขต 2 ณ สุสานบ้านหวาย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more

ตรวจคุณสมบัติ กลั่นกรองและรับรองการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ กลั่นกรองและรับรองการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 สายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่มีตังอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน … อ่านต่อ…

Read more

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ด้วยกระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการและเครือข่ายสถานศึกษาสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 และมีข้อมูลการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยง… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมทีมบริหารฯ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯ เพื่อร่วมกันการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโฮ่ง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงานหลังใหม่ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโฮ่ง ณ บ้านเลขที่ 333 หมู่ 17 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด จำนวน 82 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยได้ อย่างมีคุณภาพรวมทั้งสาม… อ่านต่อ…

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางพัชรา วงศ์คำตัน ผอ.รร.บ้านม่วงสามปี รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนร… อ่านต่อ…

Read more
Page 20 of 167« First...10...1819202122...3040506070...Last »