รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./หารือข้อราชการ ( 1 กรกฏาคม 2563 )

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกัน… อ่านต่อ…

Read more

ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในเปิดภาคเรียนโรงเรียนต้องดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล … อ่านต่อ…

Read more

ต้อนรับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน.,สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดลำพูน ณ สำนักงานกศน.จัง… อ่านต่อ…

Read more

ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดจำนวน 22 โรงเรียน 50 รายการ เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และการค้ดเลือกโรงเรีย… อ่านต่อ…

Read more

วางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อร่วมกันวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ

Read more

รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ ( 24 มิถุนายน 2563 )

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมก… อ่านต่อ…

Read more
Page 2 of 13912345...1020304050...Last »