รับมอบอาคารเอนกประสงค์จักรพงษภูวนารถและเปิดอาคาร USO NET

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย และนายนันทพันธ์  ตะโก ประธานชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพ มอบอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 200,000 บาท ให้กับดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ได้มอบอาคารหลังนี้ให้กับ… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรสพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ จำนวน 79 ท่าน  ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯในมีกิจกรรมการใส่บาตร กิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  โดยมีดร.… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ.( 2 มกราคม 62 )

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิ… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ได้รับมอบหมายจากดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ให้เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ไ… อ่านต่อ…

Read more

มอบรถยนต์ให้กับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบรถยนต์ ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน บต 7561 ลำพูน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยหละ โดยมีนายนิรัญ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้มอบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2912 ลำพูน ให้กับโรงเรียนบ้านสันป… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อ.บ้านโฮ่ง ปี 2561

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายสมาน  กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 … อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. 26 ธ.ค. 61

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ… อ่านต่อ…

Read more
Page 2 of 6212345...1020304050...Last »