พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสพฐ.ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาและสิ่งของสนับสนุน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยเขต 2 , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาและสิ่งของสนับสนุน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เค… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง โรงเรียนบ้านหนองหลัก โรงเรียนบ้านไม้สลี โรงเรียนบ้านแม่เเสม และโรงเรียนบ้านห้วยไร่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยเขต 2 , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง โรงเรียนบ้านหนองหลัก โรงเรียนบ้านไม้สลี โรงเรียนบ้าน… อ่านต่อ…

Read more

น้อมคารวะขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นางปุณิกา ธรรมนูญ รองสพป.ลำพูน เขต 2 และนายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าคารวะขอพรจากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายอนุพงษ์ วาว… อ่านต่อ…

Read more

VDO Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางดวงกมล ยงคงกระพัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference จาก สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อลดความเ… อ่านต่อ…

Read more

คารวะขอพรจากดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 คารวะขอพรจากดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน และชีวิตครอบครัว ณ สพป.ลำพูน เขต 1

Read more

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตามโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based-Learning)” ด้วยระบบออนไลน์

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based-Learning)” ด้วยระบบออนไลน์  google meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป… อ่านต่อ…

Read more
Page 2 of 16712345...1020304050...Last »