“สพฐ.เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 14″ภาคเหนือ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา และโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ในการแข่งขัน “สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14 ระดับภาคเหนือ”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคสนามที่ 3… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อร่วมกันพิจารณาแบบความประสงค์ ,แผนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาและเอกสารประกอบ เพื่อพิจารณาให้ครอบครัวที่ตัดสินใจดำเนินการจัดการศึกษาให้ลูก มีสิทธิในการจัดการศึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย … อ่านต่อ…

Read more

พิจารณาคัดเลือกคลิป VDO การรณรงค์จัดการขยะในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคลิป VDO การรณรงค์จัดการขยะในสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ในการสร้า่งจิตสำนึกขยายองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และเพื่อให้เ… อ่านต่อ…

Read more

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูู้ด้านการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ของผู้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  (รอบที่ 1) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโคร… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมผอ.รร.ครั้งที่ 1/2562

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ และในโอกาสเดียวกันนี้ สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั… อ่านต่อ…

Read more

ทำบุญและเปิดป้ายอาคาร(รร.สามัคคีศรีวิชัย)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมทำบุญและเป็นประธานเปิดป้ายอาคารร่มสน อาคารร่มไทร และป้ายศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

Read more

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ   ตามนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง … อ่านต่อ…

Read more
Page 10 of 72« First...89101112...2030405060...Last »