ขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีคู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา และใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจ… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. (3 กรกฎาคม 2562)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงานจากสพฐ. และในโอกาสเดียวกันนี้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯ เพื่อนำน… อ่านต่อ…

Read more

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562” … อ่านต่อ…

Read more

ทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเ… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานฯ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานฯ โดยการสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก) และการสอบสัมภาษณ์ (ภาคข) มีผู้เข้าสอบ จำนวน 28 คน พร้อมกันนี้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราฃการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะผู้เข้า… อ่านต่อ…

Read more

เปิดค่ายสิ่งแวดล้อม 3Rs

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม 3Rs มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียนและครูได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว รวมถึงการมีร่วมเป็นส่วนหนึ… อ่านต่อ…

Read more

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน เพื่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” พร้อมกันนี้นายบรรเลง ส่งบุญธ… อ่านต่อ…

Read more
Page 10 of 94« First...89101112...2030405060...Last »