รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่4/2560 เพื่อรับทราบนโยบายจากสพฐ.และแนวทางการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ,เลขาธิการสพฐ.พบเพื่อนครู ,การบันทึกข้อ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 60

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบตามสาระการเรียนรู้ ในการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2562 งบลงทุน ค่า่ครุภัณฑ์ สำหรับสพป.ลำพูน เขต 2 ตามกรอบวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สพฐ.กำหนดและเกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อวันท… อ่านต่อ…

Read more

ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน2/2560

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2560 พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบNT และสอบ 0-NET , การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) ,การบันทึกLog book ในการพัฒนาตนเองของครู,การดำเนินงาน… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมพิธีเปิดงานบ้านโฮ่ง100 ปีและงานประเพณีแค่หลวง

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานบ้านโฮ่ง 100 ปี และงานประเพณีแค่หลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีแค่หลวงซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ที่มีหนึ่งเดียวล้านนาให้สืบทอดไป… อ่านต่อ…

Read more

สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วยตำแหน่งพนักงานราชการ 23 ราย ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 21 รายและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 19 ราย เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่… อ่านต่อ…

Read more
Page 98 of 98« First...1020304050...9495969798