เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแทง

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแทง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการบริหารจัดการงานโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน การใช้อินเตอร์เน็ต การเตรียมความพร้อมการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นป.3 , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 และความป… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นร.ร.ประชารัฐ

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ศึกษานิเทศก์และผอ.ร.ร.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับฟังการชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) เพื่อการบริหารจัดการต่อไป เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561… อ่านต่อ…

Read more

เตรียมความพร้อมการจัดการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าร… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. / ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 (28 กุมภาพันธ์ 2561)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เ… อ่านต่อ…

Read more

ติดตามการดำเนินการสอบอ่านของนักเรียนชั้นป. 1 และการบริหารจัดการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 2 ตรวจเยี่ยมแบบบูรณาการโรงเรียนบ้านห้วยกานและโรงเรียนบ้านห้วยห้า อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  เพื่อติดตามการดำเนินการสอบอ่านของนักเรียนชั้นป. 1 การบริหารจัดการโรงเรียน 4 ด้าน  การรับนักเรียน  การศึกษาต่อของนักเรียนขั้น ป.6 และการจัดสภาพแ… อ่านต่อ…

Read more

สรุปความเสี่ยงจากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมเพื่อสรุปความเสี่ยงจากการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบปอ. 1 ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 82 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2560  ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน เครือข่ายสถานศึกษา ละ 2 ท่าน ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อหาแนวทางในการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานในปีถัดไ… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นป.1

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เพื่อให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more
Page 73 of 89« First...1020304050...7172737475...80...Last »