พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2

ทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้… อ่านต่อ…

Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยความสำนึกในวีรกรรมของพระองค์ท่าน ที่ทรงกระทำศึกกับอริราชศัตรูเพื่อกอบกู้และรักษาเอกราชข… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการกำหนดค่าเป้าหมายของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,ร่วมกันพิจารณ… อ่านต่อ…

Read more

รดน้ำดำหัวเลขาธิการกพฐ.

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมงานชุ่มฉ่ำ..น้ำใจ สุขสดใส วันสงกรานต์ โดยได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ จังหวัดพิษณุ… อ่านต่อ…

Read more

รดน้ำดำหัว ขอพรนายอำเภอเวียงหนองล่องและนายอำเภอทุ่งหัวช้าง

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยคณะ รดน้ำดำหัวและขอพรนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเวียงหนองล่อง และนายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

Read more

พิธีรดน้ำดำหัวผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และรองฯ

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา เพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยล่วงล้ำทั้งกาย วาจา และใจ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการขอพรเพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ… อ่านต่อ…

Read more

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

พระครูภาวนานุกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านโฮ่ง เขต 1 วัดป่าขันติธรรม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มอบเงินให้กับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 7,777 บาท เพื่อให้สพป.ลำพูน เขต 2 นำไปช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนตามภารกิจของศูนย์ฯ โดยมีนายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายนิคม  พรหม… อ่านต่อ…

Read more
Page 71 of 93« First...1020304050...6970717273...8090...Last »