ประชุมทีมบริหาร 28พ.ย.60

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การทำงานประผลสำเร็จสูงสุด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

พิจารณาคัดเลือกการเสนอขอเครื่องราชอิริยาภรณ์ ปี 61

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 105 ราย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

ต้อนรับดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาน รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นมัสการพระมงคลเทพนิตรพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลพระภูมิ และเจ้าที… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา59

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประะธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และสถานศึกษาดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 ในสาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง… อ่านต่อ…

Read more

รับความรู้จากกบข.

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับ กบข. อบรมให้ความรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเรื่องการออมเงิน แผนการลงทุน การออมเพิ่ม การออมต่อ และวิธีการคิดเงินเมื่อออกจากราชการ โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที… อ่านต่อ…

Read more

เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

diนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลในการจัดซื้อ … อ่านต่อ…

Read more

พิธีชุมนุมรอบกองไฟ เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย 60

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟ ในกิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

Read more
Page 60 of 62« First...1020304050...5859606162