ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและคืนข้อมูล 360 องศา เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำ… อ่านต่อ…

Read more

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีส่งมอบห้องน้ำและห้องพยาบาล ตามโครงการเติมฝัน…ปันสุขา…บ้านผาต้าย  จากชมรม”เติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้องชลบุรี”ปี 7 พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านผาต้าย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

Read more

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และเพื่อสร้างความประทับใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งและนักการภารโรงจากโรงเรี… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 ราย  โดยมีนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

สร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เรนซ์ การสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561)สู่การปฏิบัติ โดยสพป.ลำพูน เขต 2 … อ่านต่อ…

Read more

ประเมินนักเรียนพระราชทาน (ด.ญ.พจนีย์ นันต๊ะห้วย ร.ร.บ้านห้วยแพ่ง)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมให้กำลังใจแก่ด.ญ.พจนีย์ นันต๊ะห้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ในการเข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายเดช อนากาศ รองผอ.สพป.เชียงให… อ่านต่อ…

Read more

ทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียนร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานพิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “ชัยยะประชารัฐ” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

Read more
Page 60 of 71« First...1020304050...5859606162...70...Last »