พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2560

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานฯ รวมทั้งสิ้น 15 คน เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพฐ.

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพฐ. ประเด็นเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 และการดำเนินการตามมาตรการปราบปรามทุจริต ระหว่… อ่านต่อ…

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง และการจัดการเรียนรู้แบบยึดโครงงานเป็นฐานร.ร.บ้านแม่ลาน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง และการจัดการเรียนรู้แบบยึดโครงงานเป็นฐานของโรงเรียนบ้านแม่ลาน เพื่อให้ครูสามารถจัดทำหลักสูตรบูรณาการที่นำหลักของการพอเพียงมาผสมผสานในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเ… อ่านต่อ…

Read more

วางพวงหรีดเคารพศพและร่วมไว้อาลัยนางศศิพิมพ์  พรธนโชติ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพและร่วมไว้อาลัยนางศศิพิมพ์  พรธนโชติ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ บ้านนามน อ.ลี้ จ.ลำพูน

Read more

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ และขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีพ.ศ.2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ และขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีพ.ศ.2561 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพ… อ่านต่อ…

Read more

รดน้ำดำหัวและขอพรนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอ.ก.ศ.จ.ลำพูน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารดน้ำดำหัวและขอพรนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอ.ก.ศ.จ.ลำพูน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

Read more

ประชุมก.ต.ป.น.ครั้งที่1/2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและร่วมกันพิจารณาแผนการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และห้องเรียนคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561… อ่านต่อ…

Read more
Page 50 of 73« First...10203040...4849505152...6070...Last »