เยี่ยมร.ร.บ้านปวง+ร.ร.บ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปวงและโรงเรียนบ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินการจัดสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ได้พบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอ.ทุ่งหัวช้าง เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมใน… อ่านต่อ…

Read more

รับมอบอาคารร.ร.บ้านห้วยปิง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบอาคาร จากนายพงษ์สดา พวงทอง ตัวแทนนักศึกษาชุมนุมนักศึกษาโยธา-โยธาอาสา สาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้งบประมาณจำนวน 288,380 บาทจากการระดมทุนผ่านกิจกรรมเปิดหมวกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมส… อ่านต่อ…

Read more

รับพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ,รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และท่านอาวุโส ได้มอบพรให้แก่ข้าราชการครูแล… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมร.ร.บ้านก้อจัดสรรและห้องเรียนเรือนแพ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรและห้องเรียนเรือนแพ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ,การเตรียมความพร้อมในการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามนโยบายรมว.กระทรวงศึกษาธิการ ,การอ่านออกเขียนได้ และความเป็นอยู่ของนักเรียนพักนอนในห้องเรียนเรือนแพ เมื่อวันที่ 3 มก… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการสอบPre-O-net

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การจัดสอบ ในวันที่ 5 มกราคม 2561ที่จะมาถึงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกันนี้สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ม… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมConferenceรับนโยบายและแนวปฏิบัติเร่งด่วน/ประชุมผอ.ร.ร.ครั้งที่ 7/2560

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมVDO Conference เพื่อรับนโยบายของขวัญปีใหม่และแนวปฏิบัติข้อราชการเร่งด่วนจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นพ.อุดม คชินทร รมช.กระทรวงศึกษาธิการและนายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ. เ… อ่านต่อ…

Read more

รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น ประเภทหน่วยงาน , โรงเรียนบ้านม่วงสามปี และโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจากนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ… อ่านต่อ…

Read more
Page 50 of 57« First...10203040...4849505152...Last »