รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางกรรณิการ์  โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 โครงการสหกรณ์โรงเรียน จากว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา … อ่านต่อ…

Read more

ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร P-School Checking Program สำหรับสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร P-School Checking Program สำหรับสถานศึกษา และ P-Area Checking Program สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการตรวจส… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ ( 22 มกราคม 2563)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินง… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่เทย โรงเรียนบ้านสันวิไล โรงเรียนบ้านแม่ป้อก โรงเรียนบ้านห้วยบง และโรงเรียนบ้านปาง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัยและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่เทย โรงเรียนบ้านสันวิไล โรงเรียนบ้านแม่ป้อก โรงเรียนบ้านห้วยบง และโรงเรียนบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน… อ่านต่อ…

Read more

ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี จัดการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET โดยมีนายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ให้สูงขึ้นและพัฒนาผู้เรียนที่มี… อ่านต่อ…

Read more

อบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา … อ่านต่อ…

Read more

คุรุสดุดี ประจำปี 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ , นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิดานุช ปันโปธา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะว… อ่านต่อ…

Read more
Page 5 of 116« First...34567...1020304050...Last »