การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านห้วยห้า โรงเรียนบ้านป่าป๋วย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงกานต์ พร้อ… อ่านต่อ…

Read more

พิจารณาแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้การดำเนินการประเมินการเตรียมควา… อ่านต่อ…

Read more

เพิ่มความชื้นในอากาศ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กP.M2.5และแก้ไขปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันเพิ่มความชื้นในอากาศ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 และแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดถนนและบริเวณพื้นที่หน่วยงาน เพื่อ… อ่านต่อ…

Read more

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและนักเรียนในการเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนในตำบลตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จำนวน 6 โรงเรียน , การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนบ้านดง พร้อมทั้งเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านท… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันวิไล โรงเรียนบ้านแม่แนต และโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพ… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชนโรงเรียนในตำบลเหล่ายาว

 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชนโรงเรียนในตำบลเหล่ายาว ประจำปี 2562 จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านม่วงโตน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 โรงเรียนบ้านดอยแดน โรงเรียนบ้านเหล่ายาว และโรงเรียนจิรพิทยา โดยมีนายวีรพันธ์ วิมลศรี นายกองค์การบริหารส่วนต… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นคณะกรรมการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำหน่วยพัฒนาที่ 8 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แ… อ่านต่อ…

Read more
Page 5 of 67« First...34567...1020304050...Last »